Blúdila ovečka, blúdila lesom

Blúdila ovečka, blúdila lesom,
Pastier ju zaviolal láskavým hlasom:
"Ovečka malá, vráť sa späť vráť,
ja som tvoj Pastier, budem ťa pásť."
 
Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých,
po lúkach zelených, po cestách istých,
vedie ju Pán Ježiš - ten dobrý Pastier,
ktorý svoj život dal, aby ju našiel.