Je veľký náš Boh

1. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.
    Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.
    On hory stvoril i rieky všetky i hviezdy jasné rozsvietil.
    Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.