Vianočný čas - básne

Zasnežená báseň

Lastovičky odleteli, už napadol sneh, 

žiadna chyba, sneh je biely, všade radosť smiech.

Zatúlaná hviezdička

Kde sa vzala, tu sa vzala, hviezdička sa zatúlala, 

kotúľa sa z oblohy, malej Hanke pod nohy....

Iná ako mlieko biela, na rukáv sa zachytila, 

na vlasy a šatôčky, padajú tie hviezdičky.

Hanka usmieva sa na ne, skokom beží zobrať sane 

a tie samé po snehu, dávajú sa do behu.

Vianočný vzdych

Ježiško ty drahé dieťa vstaň zo slamy vstaň. 

Prejdi svetom, čakáme ťa, vystri svätú dlaň.

Rozbitá zem naša horí, stratený je raj. 

Celý svet je na smrť chorý, poď a lieku daj.

Dotkni sa nás rúčkou svojou, utíš zmätok v nás. 

Sprav už koniec ľútych bojov a príď, príď už ku mne zas.

Básne:

Vstávajte pastieri a do Betlehema bežme. 

Tam sa narodil náš Kráľ, spolu sa tešme.

Poďte aj vy s nami tam, kde sa dieťa zrodilo, 

poďte sa Mu pokloniť, by sa s nami tešilo.

V Betleme v jasličkách čaká aj na teba. 

Prišla radosť pre všetkých, prišla ku nám z neba.

Báseň:

Zaspievam ti do uška, pohladím ti rúčky. 

Vezmem si ťa do náručia, obujem papučky.

Dieťatko tak nevinné, prišlo si ma spasiť. 

Ty bojuješ srdiečkom, kým iný meč tasí.

Len ty vyhráš! Zachrániš svet! Verím v Tvoju silu. 

Tak ma nechaj kolísať ta v tú vianočnú chvíľu.

Advent

Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece.

za ňou druhá,  tretia zhorí, prinesieme stromček z hory.

A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška.

Stromček zelený

Máme stromček zelený, máme stromček z lesa.

Bambuľkami pokrytý, celý ligoce sa.

Veselo je pod stromčekom, všetko žiari, ligoce sa.

Zasa prišli, zasa sú tu, naše Vianoce.