Vianočný čas - piesne

Keď Boží Syn nás navštívil

 1. Keď Boží Syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám. Vtedy celý svet videl aký je Boh predivný úžasný Pán.
 2. Jeho život bol svetlom v noci a v tme, Jeho slová sa vpíjali do duší – deti objímal, lásku rozdával – predivný úžasný Pán.
 3. Jedine láska dokáže zázrak dať slabým silu a života cieľ – jedine Boh ťa prevedie v skúškach – tak poď za ním a skús aký predivný a úžasný je Pán.

Spasiteľ sa narodil

1. Spasiteľ sa narodil, by nám spásu vydobyl. Haleluja!
2. Veľkú radosť nesie nám, nebeský náš mocný Pán. Haleluja!
3. Všetci spolu spievajme, Krista Pána vítajme. Haleluja!
4. Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi. Haleluja!

Strunka strunka

 1. Strunka strunka strunka, zelená jablonka, pod ňou sedia dva pastieri jedia kašu z hrnka.
 2. My sme chlapci malí, radi by sme brali, po oriešku po jabĺčku keby ste nám dali.
 3. A keď nám nedáte, tak sa podívate. Všetky hrnce potrepeme čo v polici máte.

Zima je, zima je ...

/:Zima je, zima je, cestička biela je sype sa, sype sa, sype sa sneh:/

Búvaj dieťa krásne

 1. Búvaj dieťa krásne uložené v jasle. Búvaj búvaj Pachoľa milostivé Jezuľa. Budeme ťa kolísať abys mohol dobre spať. Ježiško náš milý, aby sa ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.
 2. Hory ticho buďte, dieťa nezobuďte, nech si ono podrieme na slame a na sene. A vy milé fialky zaváňajte do diaľky. Zavejte mu vône, Pánovi na tróne – ticho sladúčko, ticho sladúčko.

Dobrý pastier sa narodil

 1. Dobrý Pastier sa narodil by ovečky vyslobodil – pri Beltemskom salaši, radujte sa veseľte sa valasi.
 2. Radujte sa a plesajte, láskou k Bohu plápolajte – že nám Boh dal takého, žiadaného nám Pastiera dobrého.
 3. Keď sa jedna ovca stratí On sa hľadať ju navráti – nebojí sa zanechať pre tú jednu deväťdesiat aj deväť.

Jak si krásne Jezuliatko

 1. Jak si krásne Jezuliatko prostred biedy úbožiatko. Pred tebou padáme dary ti skladáme.
 2. Ja ti nesiem dve kozičky by ti zohriali nožičky. Ja zas mliečka málo, by sa líčko smialo.
 3. A my biedni čo ti dáme darovať ti čo nemáme. My ti tu zahráme, piesne za spievame.

Vianoce

Letí svetom novina. Preradostná zvesť. Mária, hľa, má Syna. Jemu sláva, česť!

Narodil sa v maštaľke. V meste Betleheme. Zavinutý v plienočkách na slame si drieme.

Nad maštaľkou hviezda ukazuje smer. Tam sa milý kresťan – s čistým srdcom ber.

Ježiško maličký, krásny ako kvet, dvíha malú rúčku, požehnáva svet.

Na kostoloch zvonia zvony, svieca blkoce. Oznamujú všetky tóny, že sú Vianoce.

Kúpil otec rybu

 1. Kúpil otec rybu dnes na svitaní. Už si pekne pláva doma vo vani. Sem tam hodí chvostom, sem tam spraví čľup – len sa milý kaprík, len sa pekne kúp.
 2. Kúpil otec rybu veľkú ako hrom. Rybinou a sviatkom vonia celý dom. Od rána sa v izbe stromček ligoce – Kúpil otec rybu veď sú Vianoce...

Tichá noc, svätá noc

 1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betlehem; v jasliach Dieťa tam utešené tíško, spokojne spí. Tíško spokojne spí.
 2. Tichá noc, svätá noc. Anjeli priniesli najprv pastierom radostnú zvesť, z nej teší sa i dnes celý svet: Prišiel Spasiteľ k Vám! Prišiel Spasiteľ k Vám!
 3. Tichá noc, svätá noc. V Ježiši – Dieťati Boh sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje: Buď pokoj Vám: Kristus je daný nám, Kristus je daný nám.