Veľkonočné piesne:

1.pieseň:

Všade tam kde sú ľudia zídení v mene Ježiš v láske zjednotení – práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný.

Dnes viem že - náš Boh je – na tomto mieste prítomný.

REF: Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených.

2. pieseň:

  1. Viem už akou veľkou láskou Boh ma miloval, život svojho jediného Syna za mňa dal. Viem viem to, Boh ma miloval. Viem, viem to, Syna za mňa dal.
  2. Viem aj to, že hrob je prázdny, že v ňom Pána niet. Celou zemou pieseň chvály má sa rozoznieť. Viem, viem to, že v ňom Pána niet. Viem, viem to, má sa rozoznieť.

3. pieseň:

Pane som tak veľmi rád, život s Tebou som už skúsil (skúsil). Tak Ti spievam pieseň chvál. Poznať Teba vždy som túžil (túžil).

REF: (2x)

Z nebies zostúpil si k nám, na túto zem. Tu na kríži musels mrieť, za môj hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal. Tak Ti spievam pieseň chvál....