Veľkonočné básne:

Báseň:

Za mňa si umieral Ježiši môj, až na kríž si vydal ten život svoj.
 
Za to Ti ďakujem, vernosť Ti sľubujem, vrúcne Ťa milujem, ó Pane môj.