Piesne, básne, modlitby

Milí rodičia,

v našej materskej škole si radi rozprávame básne a spievame rôzne piesne. Viaceré z nich si môžete vypočuť aj v rámci rôznych programov, napríklad na viacerých vystúpeniach v rámci Služieb Božích.

Na tejto stránke nájdete texty piesní a básní, aby ste si ich mohli spievať alebo recitovať spolu s vašimi deťmi. 

Vpravo v menu nájdete tiež piesne a básne z vianočného alebo veľkonočného obdobia, ako aj rôzne modlitby, ktoré sa s deťmi modlíme.

Zoznam piesní

(výber z knižky "Piesne pre deti" - Výber piesní z pripravovaného detského spevníka):

 1. A, B, C, D
 2. Blúdila ovečka, blúdila lesom
 3. Čisto umyť nádoby
 4. Ďakujeme
 5. Galilejskí rybári
 6. Je veľký náš Boh
 7. Keď som ráno vstával
 8. Keď viem...
 9. Kráľ Dávid,
 10. Modli sa...
 11. Nový deň
 12. Ovečka
 13. Pieseň k poďakovaniu za úrody
 14. Prečo nám slniečko
 15. Púpavienky
 16. Pýtala sa žabky žabka
 17. Rozlúčková
 18. Rýchlo nastúpte do vlaku
 19. Sadáme s vďačnosťou ...
 20. Slniečko volá na deti
 21. Spievajte si...
 22. Stíchol už celý náš dom
 23. Všetky deti na svete
 24. Za dary, Pane náš

 

Zoznam básní

 1. Geometrické tvary