Piesne, básne, modlitby

Milí rodičia,

v našej materskej škole si radi rozprávame básne a spievame rôzne piesne. Viaceré z nich si môžete vypočuť aj v rámci rôznych programov, napríklad na viacerých vystúpeniach v rámci Služieb Božích.

Na tejto stránke nájdete texty piesní a básní, aby ste si ich mohli spievať alebo recitovať spolu s vašimi deťmi. 

Vpravo v menu nájdete tiež piesne a básne z vianočného alebo veľkonočného obdobia, ako aj rôzne modlitby, ktoré sa s deťmi modlíme.

Zoznam piesní

(výber z knižky "Piesne pre deti" - Výber piesní z pripravovaného detského spevníka):

 1. A, B, C, D
 2. Čisto umyť nádoby
 3. Ďakujeme
 4. Galilejskí rybári
 5. Je veľký náš Boh
 6. Keď som ráno vstával
 7. Keď viem...
 8. Kráľ Dávid,
 9. Modli sa...
 10. Nový deň
 11. Ovečka
 12. Pieseň k poďakovaniu za úrody
 13. Prečo nám slniečko
 14. Púpavienky
 15. Pýtala sa žabky žabka
 16. Rozlúčková
 17. Sadáme s vďačnosťou ...
 18. Slniečko volá na deti
 19. Spievajte si...
 20. Stíchol už celý náš dom
 21. Všetky deti na svete
 22. Za dary, Pane náš

 

Zoznam básní

 1. Geometrické tvary