Piesne a básne

Milí rodičia,

v našej materskej škole si radi rozprávame básne a spievame rôzne piesne. Viaceré z nich si môžete vypočuť aj v rámci rôznych programov, napríklad na viacerých vystúpeniach v rámci Služieb Božích.

Na tejto stránke nájdete texty piesní a básní, aby ste si ich mohli spievať alebo recitovať spolu s vašimi deťmi. 

Vpravo v menu nájdete tiež piesne a básne z vianočného alebo veľkonočného obdobia.

Zoznam piesní

(výber z knižky "Piesne pre deti" - Výber piesní z pripravovaného detského spevníka):

 1. A, B, C, D
 2. Čisto umyť nádoby
 3. Ďakujeme
 4. Galilejskí rybári
 5. Je veľký náš Boh
 6. Keď som ráno vstával
 7. Keď viem...
 8. Kráľ Dávid,
 9. Modli sa...
 10. Nový deň
 11. Ovečka
 12. Prečo nám slniečko
 13. Púpavienky
 14. Pýtala sa žabky žabka
 15. Rozlúčková
 16. Sadáme s vďačnosťou ...
 17. Slniečko volá na deti
 18. Spievajte si...
 19. Stíchol už celý náš dom
 20. Všetky deti na svete
 21. Za dary, Pane náš

Zoznam básní

 1. Geometrické tvary

Keď som ráno vstával

 
1. Keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol, 
    keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.
 
Ref: Sláva Haleluja, sláva Haleluja, 
       niekto sa ma dotkol, bola to ruka Božia.
 
2. Keď som sa modlil, niekto sa ma dotkol, 
    keď som sa modlil, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.
 
Ref: Sláva Haleluja, sláva Haleluja, 
       niekto sa ma dotkol, bola to ruka Božia.
 
3. Keď som si spieval, niekto sa ma dotkol, 
    keď som si spieval, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.

Slniečko volá na deti

 
1. Slniečko volá na deti: Vstávajte ospalci malí,
    umyte očká, ručičky, už je čas, aby ste sa hrali.
 
2. Ideme milé slniečko, budeme sa s Tebou hrať,
    najskôr však chceme pokľaknúť a Bohu sa poďakovať.
 
3. Za Jeho milosť velikú, za tatu, mamu i seba,
    za to, že k nám je láskavý a že nás vezme do neba.

Nový deň

 
1. Nový deň, nový deň, čo nám prinesieš?
    Radosť, či smútok len, čo nám odpovieš?
 
    Pán Ježiš je s nami, ja to dobre viem,
    dáva nám odvahu, radosť , pokoj len.

Ďakujeme

 
1. Ďakujeme, Pane Bože, že nás máš tak rád,
    že sme mohli i dnes ráno zdraví vstať.
 
2. Ďakujeme, Pane Bože, že sa smieme hrať,
    že si spolu môžeme tiež zaspievať.
 
3. Ďakujeme, Pane Bože, že ten dnešný deň,
    daj nech srdcom každý chváli Teba len.

Púpavienky

 
1. Pú-pú-púpavienky v žltom klobúku,
    vraj si posadali ráno na lúku.
    Nakláňali k sebe zlaté hlavičky,
    sú to malé deti veľkej mamičky.
 
2. Cing, cing, cingi lingi, ku zvončekom zas
    v piesni konvalinky pridali svoj hlas.
    Aj ja v toto ráno s nimi speivať chcem,
    Pán Boh stvoril ľudí, nebesia i zem.

Modli sa...

 
1. Modli sa každé ráno, modli sa aj na obed,
    modli sa každý večer a nikdy neprestaň !
 
2. Čítaj Bibliu ráno, čítaj ju aj na obed,
    čítaj ju každý večer a čítať neprestaň !
 
3. Chváľ Pána každé ráno, chváľ Pána aj na obed,
    chváľ Pána každý večer, chváliť Ho neprestaň !
 
4. Rob dobré skutky ráno, rob dobre aj na obed,
    rob dobre každý večer a nikdy neprestaň !
 
5. Čakaj Ježiša ráno, čakaj Ho aj na obed,
    čakaj Ho každý večer, čakaj Ho hotový !

Kráľ Dávid

 
1. Kráľ Dávid usilovne čítal Písmo sväté,
    či čítaš denne ho aj ty, či čítaš denne ho aj ty.
 
2. Pán Ježiš usilovne čítal Písmo sväté,
    či čítaš denne ho aj ty, či čítaš denne ho aj ty.
 
3. Apoštol Pavel usilovne čítal Písmo sväté,
    či čítaš denne ho aj ty, či čítaš denne ho aj ty.
 
4. Doktor Martin Luther usilovne čítal Písmo sväté,
    či čítaš denne ho aj ty, či čítaš denne ho aj ty.

Sadáme s vďačnosťou ...

 
1. Sadáme s vďačnosťou ku stolu, Pane, 
    za nápoj, pokrmy z milosti dané.
    Za to, čo dal si nám aj v tejto chvíli,
    chceme ti ďakovať, Otče náš milý.
 
2. Keď ruky otcovské chlieb na stôl kladú,
    deti sa nemusia obávať hladu.
    Dary tie v hojnosti láska nám dala,
    nech Ti je za všetko, Bože náš, chvála.

Za dary, Pane náš

 
1. Za dary, Pane náš, Ti spieva vďaky hlas vždy zas a zas.

Čisto umyť nádoby

 
1. Čisto umyť nádoby, dobre zamiesť podlahy,
    prať a žehliť, zašívať, dievčatko má pomáhať.
 
D: Chcem pre Ježiša vždy žiť, chcem pre Ježiša vždy žiť,
    chcem pre Ježiša vždy žiť a podobná Mu byť.
 
CH: Chcem pre Ježiša vždy žiť, chcem pre Ježiša vždy žiť,
      chcem pre Ježiša vždy žiť a podobný Mu byť.
 
2. Chlapec má byť hotový dreva uhlia nanosiť,
    nakupovať chodiť rád, v kuchyni tiež pomáhať.
 
D (spievajú dievčatá) / CH (spievajú chlapci)

Spievajte si...

 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
1. Poďte chlapci s autíčkami, aj dievčatká s bábikami,
    počúvajte, veľkí, malí, aby ste tú pieseň znali
    preto...
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
2. Tie, čo otca s mamou majú, aj tie, čo ich nepoznajú,
    môžu mať tie isté práva na lásku, čo Ježiš dáva, 
    preto...
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
3. Či poslúcha, či zle robí, každé dieťa každej doby,
    z každučkého svetadielu miluje Boh bez rozdielu,
    preto...
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.

Je veľký náš Boh

 
1. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.
    Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.
    On hory stvoril i rieky všetky i hviezdy jasné rozsvietil.
    Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.

Prečo nám slniečko

 
1. Prečo nám slniečko svieti cez deň? 
    A v noci hviezdičky čo svietia len?
    To Pán Boh prikázal, On im to ukázal 
    a ony poslušne svietia na zem.
 
2. Prečo nám vtáčiky vyspevujú 
    a v sade kvetinky rozkvitajú? 
    To Pán Boh prikázal, On im to ukázal 
    a vtáčik s kvetinkou poslúchajú.
 
3. Pán Boh má poslušné hviezdičky rád, 
    vtáčiky, kvetinky i celý sad. 
    Tak ako hviezdičky chceme my detičky
    svietiť vždy na cestu a poslúchať.

Pýtala sa žabky žabka

 
1. Pýtala sa žabky žabka, 
    či nepozná toho chlapca,
    ktorý udrel rosničku 
    a polámal jej nožičku.
 
2. Akoby som nepoznala, 
    druhá žabka povedala,
    aj mravčekom rozbil dom
    a hniezdo zhodil vrabčekom.
 
3. To je ale hanba v skutku,
    na to nemá chlapec ruku,
    ale aby pomáhal,
    Pán Boh mu na to ruku dal.
 
4. A vy deti, čo myslíte,
    či sa aj vy nepoznáte,
    v tejto našej pesničke
    o neposlušnej ručičke?

A, B, C, D

 
1.  A, Be, Ce, De, E, eF, Ge, Pán Ježiš ma miluje.
     Ha, I, Je, Ka, eL, eM, eN – On ľúbi i nás amen. Amen!
     O, Pe, Q, eR, eS, Te, U – my veríme On je tu.
     U, Ve Ježiš vodca náš, X, Ypsilon, Zed on neopustí nás.

Galilejskí rybári

 
1. Galilejskí rybári si siete oprali,
    veď celú noc lovili a ryby nemali.
    Keď sa Ježiš vybral s nimi mali mnoho rýb,
    Ukázal im svoju slávu a povolal ich.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte ...
 
2. Tento svet je veľké more v očiach Pánových
    a v ňom ešte stále mnoho nechytených rýb.
    Práve preto i nám všetkým dnes pán hovorí,
    poďte za mnou učiním vás rybármi ľudí.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte ...
 
3. Opusť aj ty svoje siete, za Pánom dnes poď,
    opusť všetko a poď k Pánu na Pánovu loď.    
    Pridaj sa k tým, ktorí lovia ľudí stratených,
    povedz im, že Ježiš zomrel práve pre hriešnych.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte ...

Všetky deti na svete

 
1. Náš Pán všetky deti ľúbi, všetky deti na svete.
    Černoch, beloch, indián, všetky deti ľúbi Pán.
    Ježiš ľúbi všetky deti na svete.

Keď viem...

 
1. Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
2. Keď viem, že Ježiš za mňa umieral,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
3. Keď viem, že Ježiš pre mňa zmŕtvychvstal,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
4. Keď viem, že Ježiš ma vždy sprevádza,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
5. Keď viem, že Ježiš z neba príde zas,
   ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
R: Nie, nie, nie, nie, nie
   ja nemôžem už nidy späť. Haleluja!
 
1: ...
2: ...
3: ...
4: ...
5: ...

Stíchol už celý náš dom

 
1. Stíchol už celý náš dom, svetielka v oknách šli spať.
    Ľahnem si v pokoji k bezpečným snom, Pán Ježiš nás má rád.
    Ľahnem si v pokoji k bezpečným snom, Pán Ježiš nás má rád.
 
2. Zaspala celučká zem, nad všetkým kraľuje tma.
    Nespí a nedrieme Pán Ježiš len, On aj mňa v ruke má, má.
    Nespí a nedrieme Pán Ježiš len, On aj mňa v ruke má.

Ovečka

 
1. Ovečka sa Tvoja vinie, k Tebe, Pane Ježišu.
   Už je večer, temno všade, Ty aj vo tme vidíš ju!
 
2. Ďakujem Ti, že si chodil so mnou celý dnešný deň,
   či si so mnou spokojný bol, obávam sa toho len.
 
3. Veľmi prosím, odpusti mi, tak len budem dobre spať,
   veď Ty vieš, že milujem Ťa a že chcem Ťa poslúchať!

Rozlúčková

 
1. Keď máme sa už lúčiť zas, hoc dobre bolo nám,
    však nie je to bez nádeje, veď bol tu s nami Pán.
    To nie je, nie je lúčenie, hoc nám sa chveje hlas,
    sme láskou v Kristu spojení a zídeme sa zas. To..
 
2. ..keď máme sa už rozchádzať, Ty Pane s nami buď,
    nech Tvoja láska zázračná naplní našu hruď.
    Tam nie je smútok z lúčenia, kde viera v srdci znie,
    voláme len dovidenia a zas sa zídeme - me.

 

Pieseň k poďakovaniu za úrody

Ďakujeme Pane že Ťa máme.
Ďakujeme Pane, že nás máš rád.
Ďakujeme Pane, že Ťa máme,
že sa o nás všetkých stále verne staráš.

Červené jabĺčko v oblôčku mám –
čo zo stromu sme včera obrali.
Hrušku či zemiačik a iné dobroty
bez Teba nič by sme nemali.

Červené jabĺčko v oblôčku mám.
V komore to čo rástlo na poli.
Semiačko viery je v mojom srdiečku,
bez Boha nič by sme nemali.

Abeceda

A, Be, Ce, De, E, eF, Ge, Pán Ježiš ma miluje.

Ha, I, Je, Ka, eL, eM, eN – On ľúbi i nás amen. Amen!

O, Pe, Q, eR, eS, Te, U – my veríme On je tu.

U, Ve Ježiš vodca náš, X, Ypsilon, Zed on neopustí nás.


Básne

Geometrické tvary

Kruh je veľký prázdny rám, nakreslím ho celkom sám.
Okrúhly je prsteň zlatý, aj gombík čo zdobí šaty.

Štvorec je pán hranatý, štvorboký a rohatý.
Štyri strany rovnaké, štyri rohy rohaté.

Trojuholník nezbedník, celkom dobrý kúzelník.
Premieňa sa na čiapky, šarkanov aj zástavky.
Má tri rohy rohaté, všetky ostré, špicaté.

Obdĺžnik je hranatý, ako štvorec rohatý.
Ibaže je dlhší pán, nakreslím ho celkom sám.