Vystúpenie detí z EMŠ Dr. Filipa Melanchtona

22.12.2019 08:36

„Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.“

Vďaka za Božie slovo z Izaiáša 9,1. Aj deti z materskej školy poznajú veršík z Izaiáša 9,5 „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný ... jeho bude; predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Týmto veršíkom ukončili vystúpenie v Evanjelickom kostole sv. Trojice v Petržalke, kde nášmu Pánovi, rodičom a ostatným prítomným vzdávali vďaku a chválili narodenie Pána Ježiša Krista.

Program mali bohatý: „Somárik a vôl“ a Anjelský nácvik“ z adventných pesničiek a Pridajte sa k nám, básne Ježiško v jasličkách a Mesto Betlehem bol požehnaním nielen pre deti, ale aj pre poslucháčov z radov návštevníkov. Deti znázorňovali pohybom dej a tešili sa z vystúpenia od najmenšieho po najstaršieho.

Druhé vianočné vystúpenie bolo pre seniorov v zborovom dome. Deti boli z najstaršej vekovej skupiny, ktorí otvorili program piesňou od Kristíny Royovej „Slovensko moje“. Pokračovali básňou Mesto Betlehem a veršíka z Božieho slova z Evanjelia podľa Matúša 2,6 „A ty Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi mestami judskými, lebo z Teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud.“ Nasledovali piesne Somárik a vôl, báseň Chválospev zaznieva, Ježiško v jasličkách a koleda Povedzte nám pastuškovia. Po vystúpení ešte rozdali prítomným vlastnoručne vyrobený a ozdobený darček – vianočnú ružu.

Milo ma prekvapila reakcia detí, keď si po prednese zasadli k pohosteniu. Už sa naťahovali za sušienkami, keď zo strany detí zaznel hlások, ešte sme sa nepomodlili. Aká úžasná zhoda nastala, keď spoločne povedali modlitbičku, s ktorou začíname každé jedlo.

 

Ľudmila Palkovičová

učiteľka EMŠ

—————

Späť