Úspech v súťaži „Hello Kids“

08.06.2016 22:43

Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval časopis „Hello Kids“. Minulý týždeň nás navštívila pani redaktorka z tohto časopisu.

Pani redaktorka poďakovala deťom za pekné obrázky, ktoré nakreslili, a priniesla im ocenenia. Zúčastnila sa i na hodine angličtiny, kde s časopisom „Hello Kids“ často pracujeme.

Za krásne práce, ktoré boli ocenené v súťaži, ďakujeme deťom, no aj pani výtvarníčke, ktorá naše deti vedie s cieľom rozvoja ich výtvarných a estetických zručností.

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ

Uverejnené na webovej stránke www.ecav.sk

—————

Späť