Tanečno – pohybová príprava v materskej škole

02.05.2016 08:00

Dňa 17.4. 2016  organizovala Evanjelická materská škola Dr.Filipa  Melanchtona otvorenú hodinu z tanečno – pohybovej výchovy pre rodičov, starých rodičov, známych. Túto možnosť sme privítali s radosťou, čomu nasvedčoval aj veľký počet zúčastnených rodičov. Naše deti počas  prezentačnej hodiny potvrdili, že majú dostatok energie aj na takéto pohybové aktivity.

Pani učiteľka Janka Puškárová zo Sľuku ich zábavnou formou vedie k správnemu vnímaniu hudby a pohybu. K vzájomnej spolupráci (tancovanie vo dvojiciach) pomocou riekaniek, známych detských ľudových piesní  si osvojujú základné tanečné kroky a správne držanie tela. Poskytuje im to dobrý základ pre ďalšie tanečné vzdelanie v budúcnosti.

Odchádzali sme spokojní, že deti sú naozaj v dobrých rukách a s myšlienkou, že tento krúžok bol správny výber.

Ďakujeme Evanjelickej materskej škole, že poskytuje toľko možností a rôznorodých aktivít pre naše detičky!


Ing. Silvia Miháliková

Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č.2, ročník 21/2016


 

—————

Späť