Škôlkari v slovenskej filharmónii

04.04.2017 09:37

Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave sa v marci 2017 zúčastnili na projekte s názvom „Ľudský hlas“, ktorý sa konal v rámci cyklu „Hudobná akadémia“ v Slovenskej filharmónii.

Túžbou učiteliek našej EMŠ je zasiať do detí aj semienka lásky k spevu, tancu, hudbe, práve prostredníctvom realizovaných hudobných aktivít. V hudobných činnostiach vidíme veľké možnosti na rozvoj estetického cítenia detí a ich duchovného rastu ako prirodzeného prostriedku zbližovania ľudí. Práve predškolský vek pokladáme z hľadiska harmonického rozvoja detí za ten najdôležitejší. A harmónia bez hudby a bez umenia byť nemôže.

Deti z našej evanjelickej materskej školy majú to šťastie, že estetická výchova má vo výchovno-vzdelávacích činnostiach pevné miesto. Bez spevu detí s hudobným sprievodom by sme si už ani nevedeli predstaviť žiadnu slávnostnú udalosť v chráme Božom.

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ

uverejnené na webovej stránke ecav.sk

—————

Späť