Rozlúčka s predškolákmi

19.06.2018 08:48

Počas slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke sa 10. júna 2018, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 13 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici rozlúčilo s materskou školou.
 

Počas slávnostného ceremoniálu zazneli z úst detí oslavné a ďakovné piesne a básne. Členom cirkevného zboru sa predstavili zodpovedne pripraveným pásmom slova a hudby, v ktorom ďakovali nielen svojim pani učiteľkám, ale predovšetkým Pánu Bohu za vedenie počas uplynulých rokov. Pani učiteľky odovzdali deťom ich prvé „vysvedčenie“ −  osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania − spolu so spomienkovými darčekmi. Na záver služieb Božích si chrámové zhromaždenie mohlo pozrieť prezentáciu fotografií, ktorá spolu s príjemnou hudbou obohatila slávnostný program a pripomenula deťom krásne chvíle prežité v materskej škole.
 

Sme vďační Pánu Bohu za každé jedno dieťa, ktoré je nám zverené do výchovy a starostlivosti. V dobe, ktorá nie je jednoduchá, nám rodičia zverujú svoje deti, aby sme ich viedli k viere, láske, pravde, zodpovednosti a slušnosti v duchu kresťanských hodnôt. Veríme, že naše deti budú ďalej vedené v kresťanskej viere a budú pripravené s láskou k Pánu Bohu a blížnym žiť v tomto svete ako veriaci ľudia.
 

PhDr. Anna Bašnárová, Mgr. Lenka Lukáčová, EMŠ

—————

Späť