Rozlúčka s materskou školou v Petržalke

24.06.2015 15:26
V nedeľu 14. júna 2015 sa 17 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke na službách Božích v Evanjelickom kostole Sv. Trojice v Petržalke rozlúčilo so škôlkou a svojimi učiteľkami.
Deti obohatili služby Božie programom, ktorí nacvičili so svojimi učiteľkami. Potom sa im prihovorila pani riaditeľka PhDr. Anna Bašnárová a odovzdala im diplomy a spomienkové darčeky. Zároveň boli na veľkoplošné plátno premietané fotografie z pestrého života detí počas ich pobytu v materskej škole. 
 
Príhovor rodičov pri rozlúčke predškolákov predniesol jeden z rodičov - Ing. Ladislav Hluchý. V mene rodičov a detí poďakoval pani učiteľkám za obetavosť, porozumenie a lásku, s ktorou sa dennodenne venovali deťom, ako aj za profesionálnu a zodpovednú prípravu detí na vstup do sveta povinností – na základnú školu, za to, že z detí vyrástli šikovní a pripravení predškoláci. 
 
Osobitne poďakoval pani riaditeľke PhDr. Anne Bašnárovej za nasadenie pri vedení a smerovaní materskej školy: „Pani riaditeľka, to, čo ste spolu so svojimi kolegyňami dokázali a denne dokazujete, si zaslúži naše poďakovanie a obdiv. Naša materská škola so svojimi bohatými aktivitami - či už v duchovnej, kultúrnej, alebo športovej oblasti - nájde len ťažko konkurenciu. Všetko to, čo sa vám podarilo realizovať, naše deti obohatilo a verím, že si to so sebou ponesú až do dospelosti.“
 
Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.6.2015
Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č. 5, ročník 20/2015
 

—————

Späť