Rozlúčka predškolákov s EMŠ Dr. Filipa Melanchtona

16.06.2019 14:47

V živote každého človeka sú určité míľniky, okamihy, v ktorých nastupuje zmena a vynárajú sa spomienky na prežité chvíle, na ľudí, ktorí sa zapísali do nášho života – či už cez svoj vzťah k nám, alebo cez to, čo do nás vložili.

            Nedeľa 16.júna 2019 bola významným míľnikom pre skupinu detí z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave. Bolo to 19 predškolákov, ktorí sa v Evanjelickom Božom chráme Svätej Trojice v Petržalke rozlúčili so svojou škôlkou, aby sa od septembra stali školákmi. Kázeň slova Božieho pri tejto príležitosti mala sestra Paulína Šofranková a za rodičov sa prihovoril prodekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Dávid Benka.

            Citujeme z poďakovania mamičky jedného z predškolákov:

... Nikdy nezabudnem na slová mojej dcéry, keď som prvý raz prišla po ňu do škôlky: „Maminka, a prídem sem aj zajtra, lebo ja veľmi chcem.“ A od toho dňa so to nezmenilo. Škôlku milovala od samého začiatku až doteraz... Starali ste sa o nich s láskou, poznali ste ich silné ale aj slabé stránky, čo my rodičia často nevidíme alebo nechceme vidieť. S citom ste ich upozorňovali na chybičky a novými objavmi naplňovali ich hlavičky. Učili ste sa s nimi básničky, pesničky a pripravovali s nimi vystúpenia, na ktorých sme si my rodičia potajomky utierali slzy z očí. Učili ste ich správne držať ceruzku a pero, kresliť čarokrásne obrázky. Nemali ste strach posadiť ich do plného autobusu a cestovať s nimi za poznaním vesmíru do hvezdárne, za stretnutím s hudbou a hudobnými nástrojmi do filharmónie, za spoznaním, aká vzácna je naša voda do vodárenského múzea a mnohé iné.

Učili ste ich láske a pokore, múdrosti a viere, ktorú majú hlboko vrytú do srdiečok. Vďaka vám spoznali krásu života, získali lásku k športu, ku knihám, k divadlu a hudbe, ku kultúre, k umeniu, zvieratám, prírode. Naučili ste ich úcte k starším, rešpektu a spolunažívaniu s inakosťou, s ktorou sa často stretávajú. Vštepili ste im zásady slušného správania, základy, na ktorých môžu smelo ďalej budovať.

Ďakujem nášmu Pánovi, keď pri večernej modlitbe moje dieťa ďakuje a spomína pani riaditeľku, svoje pani učiteľky... Ďakujeme vám, milá pani riaditeľka i pani učiteľky Deniska, Magdelénka, Janka, Ľudmilka, Katka a Danka. Vďaka za VŠETKO! (Renáta Hebortová)

 

PhDr. Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ

Uverejnené v časopise Petržalský evanjelik č.3, 24/2019, ISSN 1338-144X

—————

Späť