Prvá návšteva Evanjelickej základnej školy Palisády

20.11.2013 00:00

Prvé stretnutie so Základnou školou Palisády je pre našich predškolákov plné očakávania a samozrejme aj veľký zážitok. Deti vstupujú do historickej budovy s veľkými očkami, radostnou dušičkou, že sa stretnú so svojimi kamarátmi z materskej školy.V 1. triede sa stretli s milým, srdečným privítaním p. učiteľky Vierky Orthovej. Deti si vyskúšali sedenie v školskej lavici, videli ako sa učia školáci. Prváčikovia im ukázali ako vedia už čítať, písať a ako sa hlásia. Vzájomne si vymenili darčeky, zaspievali piesne a vyskúšali písať na tabuľu.

To všetko v deťoch umocnilo dobrý pocit a vzbudilo túžbu stať sa prváčikom na Evanjelickej základnej škole Palisády.

Len Bohu patrí česť  a sláva za všetko čo  koná v našej materskej škole , za požehnanie, ktoré dáva nielen deťom a učiteľom, ale aj celému vedeniu Evanjelickej cirkvi. Buď Pane Ježišu pri nás a prosíme za ochranu pre všetkých, ktorí Ti patria.

PS: Na záver si deti skontrolovali či im pri sedení na školskej stoličke dorástli nožičky až na podlahu..

Niekoľko fotografii z návštevy nájdete v našej fotogalérii.

—————

Späť