Prehliadka historického legionárskeho vlaku

21.12.2015 14:02

Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke navštívili 2. decembra 2015 Múzeum dopravy v Bratislave, kde si prezreli najmä expozíciu historického legionárskeho vlaku.

Tento vlak je presnou replikou legionárskeho vlaku z prvej svetovej vojny a ukazuje životné podmienky vojakov, ktorí sa vracali po vojne  späť do rodnej krajiny.

Sprievodca v dobovej vojenskej uniforme previedol deti po jednotlivých vagónoch − obrnený, vagón s predajňou, krajčírsky, poštový, kováčsky, zdravotnícky, veliteľský  a ubytovací vagón. Vysvetlil deťom, že vtedajší vlak  bol vlastne pojazdným mestečkom, lebo cesta späť do vlasti trvala aj dva roky.

V našej evanjelickej materskej škole zoznamujeme deti s našimi dejinami formou rozprávania o ujovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Chceme, aby Štefánika poznali ako astronóma, politika, generála i cestovateľa, ako aj človeka, ktorý sa zaslúžil o návrat československých legionárov do ich vlasti.

PhDr. Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ
Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č.6, ročník 20/2015

PhDr. Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ
Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č.6, ročník 20/201

—————

Späť