Predveľkonočné obdobie v evanjelickej materskej škole

16.03.2016 08:00

Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke počas predveľkonočného obdobia navštívili Evanjelický domov starostlivosti s pásmom biblických veršov i piesní. Pripravujú aj program, s ktorým vystúpia na službách Božích v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Petržalke.

Predveľkonočné obdobie, to je čas, kedy sa opäť máme zastaviť a premýšľať. Premýšľať nad veľkou láskou, ktorú nám Pán Boh dokázal tým, že nám dal svojho jediného Syna. Aj v našej evanjelickej materskej škole deti vedieme k tomu, aby už od útleho veku rozumeli, čo znamená veta, ktorú najmä pred Veľkou nocou ešte intenzívnejšie opakujeme: „Pán Boh zomrel za naše hriechy.“ Robiť zlé veci, klamať, ohovárať a žalovať na kamarátov – to všetko sú tie hriechy, za ktoré by sme my mali byť potrestaní. Pán Boh nám však vo svojej veľkej láske daroval svojho Syna, ktorý za toto všetko zaplatil vlastným životom.

Pôstny čas v materskej škole využívame nielen na zamyslenie, ale učíme sa aj prakticky pomáhať a potešiť ľudí, ktorých nám Pán Boh posiela do cesty. S predškolákmi sme spoločne navštívili Evanjelický domov starostlivosti na Palisádach, kde sme vystúpili s pásmom biblických piesní a veršíkov. Deti vyrábali aj darčeky, ktoré seniorom v závere programu s láskou a potešením odovzdali. Pripravujeme aj program, s ktorým vystúpime na Službách Božích v evanjelickom kostole v Petržalke počas Kvetnej nedele. Deti spoločne s rodičmi tým chceme viesť aj k tomu, aby si vedeli nájsť svoje miesto a cestu do Božieho chrámu.

Je krásne vedieť, že posolstvo Veľkej noci nekončí pri kríži Ježiša Krista. Lebo: „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem, bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený“ (1Kor 15, 3-4) Ježiš žije! To je nádej Veľkej noci pre nás všetkých veľkých, i malých. To je to hlavné, vďaka čomu tu sme, vďaka čomu funguje naša materská škola. Lebo máme istotu, že všetko dobré, čo vkladáme do našich detí má zmysel. Nech nás všetkých Pán Boh naďalej požehnáva a dáva múdre srdcia a nápady pre ďalšiu prácu.

Mgr. Lenka Lukáčová
učiteľka EMŠ Bratislava

Uverejnené na stránke www.ecav.sk pod názvom: Pôstne obdobie v evanjelickej materskej škole v Petržalke

 

—————

Späť