Pôstne obdobie v evanjelickej materskej škole

31.03.2015 14:03
Pôstne obdobie je časom na stíšenie a intenzívnejšie premýšľanie nad svojim životom...
 
Aj v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave-Petržalke sa náš zrak v týchto dňoch upiera k udalostiam, ktoré pred dvetisíc rokmi navždy zmenili chod ľudských dejín.
S deťmi sa učíme veľkonočné biblické veršíky, pripravujeme kresby do veľkonočného Petržalského evanjelika i veľkonočnú výzdobu, čítame si pašiové príbehy a spoločne sa zamýšľame nad ich posolstvom. Keď premýšľame nad tým, čo všetko bol pre nás Pán Boh ochotný obetovať, vedie to aj nás od sebectva k láske a ochote skloniť sa k človeku, ktorého nám posiela do cesty. Je to čas, keď si intenzívnejšie uvedomujeme veľkosť Lásky, ktorá sa za nás nechala pribiť na golgotský kríž. Veľkonočný príbeh je príbeh zachraňujúcej a víťaziacej lásky Pána Ježiša Krista. Je to príbeh nádeje, ktorá sa ponúka aj nám, malým i veľkým, v každom čase a na každom mieste. 
 
Modlíme sa, aby Pán Boh naďalej požehnával túto materskú školu a dával nám dostatok múdrosti a lásky pri vedení našich detí.
 
Lenka Lukáčová, učiteľka v EMŠ Dr. F. Melanchtona
 

—————

Späť