Pohybová príprava

27.05.2016 22:40

Pohybové aktivity v našej materskej škole V Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ul. v Petržalke zabezpečujeme našim deťom dostatok pohybových aktivít počas celého roka prostredníctvom viacerých doplňujúcich aktivít.

V septembri sme deti začali otužovať v plavárni na Pasienkoch, kde absolvovali základný kurz plávania. Nacvičovali splývanie, skok do vody, ale hlavne sme sa snažili odstrániť ich prípadný strach z vodného prostredia.

Počas kurzu korčuľovania dostali naše deti základy správneho postoja na ľade. Skúsení tréneri im boli učiteľmi aj mamami, čo im utierajú nošteky, ba často aj nosičmi po ľadovej ploche.

V jarnom období sme absolvovali už IV. ročník týždenného gymnastického cvičenia v špecializovanej gymnastickej telocvični na Sokolskej ulici. Zamerali sme sa na správne držanie tela dieťaťa s precvičením všetkých svalových partií a úponov. Telocvičňa je počas celého roka otvorená i pre verejnosť a rodičia s deťmi si tam môžu zacvičiť pod vedením trénerov gymnastiky s viacročnou praxou.

Deti sa tešia aj na tradičný denný letný tábor začiatkom júla, ktorý pre ne v areáli zborového centra na Strečnianskej ulici pripravuje cirkevný zbor. V tábore sa budú venovať nielen fyzickým, ale aj duchovným aktivitám.

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ

Uverejnené v Petržalskom Evanjeliku č.3, ročník 21/2016

 

—————

Späť