EMŠ na kurze gymnastiky

23.03.2019 13:28

Príroda sa začala po zime pomaly, ale isto obliekať do zeleného šatu, vzduch už nie je ľadovo studený a cítiť prvé teplé lúče. Vtedy možno deti z našej Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Petržalke čoraz častejšie stretnúť vonku aj dvakrát denne.

            Obúvanie a obliekanie už ide deťom na jar rýchlejšie a aj tí najmenší sa od jesene do jari tejto zručnosti zdokonalili. Veď obliecť sa a vyzliecť, obuť či vyzuť je zo začiatku pre prváčikov úloha nad ich fyzické schopnosti. Práve preto patrí rozvoj jemnej i hrubej motoriky detí k jednému zo základných cieľov predškolskej výchovy. V materskej škole je pre deti na tento účel pripravených veľa edukačných aktivít či programov.

            Jedným z tradičných programov na rozvoj motorických schopností a celkovej telesnej zdatnosti je kurz gymnastiky. Organizuje sa na jar v marci v telocvični TJ Sokol a deti všetkých troch tried počas jedného týždňa trénujú skúsení tréneri. Tréning je zameraný na rozvoj všetkých základných lokomočných pohybov s využitím rôzneho gymnastického náradia. Deti podliezajú a preliezajú prekážky, cvičia na kruhoch, kladine, švédskej bedni, lavičkách, rebrinách či trampolíne – všetko v súlade s ich schopnosťami a telesnými predpokladmi ich vekovej kategórie. Pre niektorých je to zábava, no pre iných skúška odvahy. Podľa hlavného trénera a dlhoročného organizátora športových kurzov pre deti je športovanie detí najprirodzenejším prostriedkom k ich zdravému telesnému a duševnému rozvoju a prispieva k väčšej športovej gramotnosti detí, ako aj k posilneniu zdravia.

            Týždeň ubehol ako voda a do telocvične sa vrátime až o rok. Odkaz od trénera je však celkom jednoduchý: Každé detské ihrisko sa môže stať pre naše deti tou najlepšou telocvičňou a každý rodič tým najlepším trénerom. Dni sa predlžujú a vonku je čoraz príjemnejšie. A v Petržalke o dobré ihriská nie je núdza. Tých opatrnejších povzbuďme a tých s odvahou navyše istime. Nielen našou fyzickou prítomnosťou, ale najmä modlitbou a odovzdaným sa do Božej ochrany. 

 

Mgr. Denisa Kováčová, učiteľka EMŠ

Uverejnené v časopise Petržalský evanjelik č.2, 24/2019, ISSN 1338-144X

—————

Späť