Deti z Evanjelickej materskej školy poznávali vesmír

17.11.2019 08:32

Potom riekol Boh: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov.

1M 1, 14

 

V novembri sme sa v našej materskej škole venovali vesmíru, ktorý je zahrnutý v našom školskom vzdelávacom programe. Tejto téme sme sa venovali počas viacerých aktivít, kedy si deti osvojovali poznatky o vesmírnych telesách.

Na začiatku mesiaca sme sa s deťmi vydali na výlet do Planetária v Hlohovci. Cestovali sme autobusom a aj to už bol pre deti veľký zážitok. V planetáriu sme pozorovali slnko, hviezdy, mesiac, planéty a súhvezdia. Spolu s Kamilkou z rozprávky sme putovali po nočnej oblohe a učili sa o nekonečnom vesmíre.

O niekoľko dní nás v materskej škole navštívilo mobilné planetárium. Deti ležali vo vnútri planetárnej kupoly, na ktorej stenách sledovali premietanie rozprávky „So zvieratkami vo vesmíre“. Spolu s ježkom, krtkom, zajacom a sovou preskúmali vesmírnu stanicu, raketu ktorou sa dostali do vesmíru, sledovali hviezdy a tiež si zopakovali názvy planét slnečnej sústavy.

Svoje vedomosti o vesmíre si upevnili aj detským interaktívnym divadlom Mici a Mňau. V tomto divadelnom predstavení odpovedali na otázky, čo je to slnečná sústava, či je slnko hviezda alebo či môžu letieť do vesmíru balónom.

Získané vedomosti si deti opakovali počas edukačných aktivít v materskej škole keď si maľovali planéty, vypracovávali rôzne pracovné listy, vyrábali rakety a hrali sa na kozmonautov.

Aj prostredníctvom týchto výchovno-vzdelávacích aktivít sa deti učili o nekonečnej Božej dobrote, spoznávali jeho veľkosť a čo všetko stvoril. Aj keď sme maličkí oproti vesmíru a všetkým vesmírnym telesám, Pán Boh nás každého dokonale pozná a všetko o nás vie. Ďakujeme mu, že ho môžeme poznať a patriť do jeho rodiny.

Katarína Gajdošová

 

—————

Späť