Deti z EMŠ na návšteve SND

24.01.2015 21:26
Deti z Evanjelickej materskej školy na Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke mali 14. októbra 2014 príležitosť prežívať radosť z návštevy Slovenského národného divadla. Spolu s pani učiteľkami si 40 detí mohlo pozrieť operné predstavenie Čarovná flauta od W. A. Mozarta. Deti lákal už názov, lebo v materskej škole veľa z nich chodí na hudobný odbor a učia sa hrať na zobcovej flaute.
 
Deti plné očakávaní, oblečené v pekných šatách, krásne v rade vstúpili do sveta divadla a usadili sa do prvých radov. Tichučko, slušne ako malé dámy a páni, čakali, čo sa bude diať. Zrazu zaznel gong a vystúpil rozprávač, ktorý nás sprevádzal celou operou. Počas predstavenia sa kulisy menili prostredníctvom kresieb na interaktívnu tabuľu a rozprávač zapájal deti do deja formou vzájomného dialógu. Zároveň počúvali známe operné skladby spievané v nemčine. Aj naše deti sa aktívne hlásili, smiali a potleskom odmenili hercov.
 
Vďaka patrí Pánu Bohu za pekný výlet, dobré počasie a krásne operné predstavenie. Ďakujeme aj za naše deti, ktoré sa ako najmenší diváci vzorne správali pri sledovaní predstavenia. Vďaka patrí aj pani riaditeľke, ktorá má veľký záujem, aby sa naše deti kultúrne vzdelávali už v predškolskom zariadení, aby mali pestré zážitky z divadiel, vlastných vystúpení aj zo športových aktivít. Vďaka, Pane, za našu evanjelickú materskú školu, za všetky možnosti, ktoré pred nami otváraš a požehnávaš.
 
L. Červenáková, učiteľka, EMŠ v Bratislave-Petržalke

—————

Späť