Adventné obdobie v materskej škole

10.12.2016 11:09

Ani sme sa nenazdali a opäť sú tu pred nami Vianoce – sviatky, ktoré sú nazývané aj sviatkami radosti a pokoja. Na adventnom venci sme zapálili prvú sviečku – práve tá symbolizuje začiatok adventného obdobia. Deti sa tešia na darčeky, my dospelí zdobíme svoje príbytky, snažíme sa nakúpiť a pripraviť veci, ktoré nesmú chýbať na vianočnom stole či pod vianočným stromčekom. Čas adventu nám mnohokrát ubehne tak rýchlo, že si to nestihneme ani uvedomiť.
 

Aj v našej materskej škole je predvianočný čas rušným a hektickým obdobím. S deťmi pečieme medovníčky, robíme vianočná výzdobu a vyrábame darčeky pre rodičov. Aby sme v tomto období nemysleli len na seba, spoločne s predškolákmi chceme potešiť aj starších členov cirkevného zboru v Petržalke, pre ktorých pripravujeme vianočné pásmo. Samozrejme, všetky deti sa tešia i na besiedku, na ktorej môžu rodičom zaspievať všetky tie vianočné piesne a básne, ktoré sa naučili v materskej škole. Aj my, pani učiteľky, sa snažíme, aby všetko bolo dokonale vyzdobené, pripravené, nacvičené...
 

Je však toto ten pravý zmysel Vianoc? Uvedomujeme si, že všetko toto je síce dôležité, je tu však ešte niečo oveľa väčšie a dôležitejšie, na čo nesmieme popri tom všetkom zabudnúť. Je to skutočnosť, že Vianoce nie sú o nás, ale Vianoce sú o Ježišovi Kristovi. O Bohu, ktorý vzal na seba podobu ľudského dieťaťa, stal sa človekom ako my, aby mohol porozumieť všetkému, čo ako ľudia na tejto zemi prežívame. To je posolstvo Vianoc, o ktorom aj s deťmi popri všetkom tom predvianočnom zhone premýšľame. Možno nám nevyjde všetko tak dokonale, ako sme si naplánovali, no napriek tomu v srdci zažívame radosť a pokoj, pretože vieme, že Boh je s nami.
 

Za celý kolektív materskej školy všetkým prajeme skutočne pokojné a radostné sviatky, naplnené Božou prítomnosťou.

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ
 

článok uverejnený v Petržalskom evanjeliku č.6, ročník 21/2016

Foto: Mikuláš v EMŠ

Foto: Vianočné vystúpenie predškolákov pre seniorov

Foto: Vianočná besiedka pre rodičov

 

—————

Späť