Pedagogický kolektív MŠ

1. trieda:

Mgr. Denisa Kováčová

Mgr. Lenka Červenáková

 

2. trieda:

Mgr. Jana Mariašová

Ľudmila Palkovičová

 

3. trieda:

PhDr. Anna Bašnárová

Mgr. Katarína Gajdošová