Pedagogický kolektív MŠ

1. trieda:

Mgr. Denisa Kováčová

Mgr. Magdaléna Knapová

 

2. trieda:

Mgr. Katarína Gajdošová

 

3. trieda:

Mgr. Jana Mariašová

Ľudmila Palkovičová