Pedagogický kolektív MŠ

1. trieda:

Mgr. Katarína Gajdošová, triedna pani učiteľka

Bc. Lenka Zajdenová, pani učiteľka

 

2. trieda:

PhDr. Anna Bašnárová, triedna pani učiteľka

Mgr. Lenka Lukáčová, pani učiteľka

 

3. trieda:

Mgr. Jana Mariašová, triedna pani učiteľka

Mgr. Denisa Kováčová, pani učiteľka