Návšteva v múzeu Lutherovej reformácie (25.10.2023)

Na školskom dvore (18.10.2023)

Poďakovanie za úrodu (17.10.2023)

Vystúpenie predškolákov v dome Rafael (12.10.2023)

Vystúpenie predškolákov v zborovom dome (5.10.2023)