Prevádzkový poriadok MŠ

Prevádzkový poriadok materskej školy:

Dodatok k prevádzkovému poriadku materskej školy:


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy vyplňte na tomto tlačive:


Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku
hľadá uchádzačov na pozíciu 

učiteľ materskej školy

miesto výkonu práce: Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

 Viac informácií v priloženom súbore .


Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku
hľadá uchádzačov na pozíciu 

riaditeľ

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

 Viac informácií v priloženom súbore .