Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy vyplňte na tomto tlačive:

 
Vyjadrenie zborového farára nahrádza fotokópiu krstného listu.

Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku
hľadá uchádzačov na pozíciu 

učiteľ materskej školy

miesto výkonu práce: Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore.