Zo života v škôlke

Prvá návšteva Evanjelickej základnej školy Palisády

20.11.2013 00:00
Prvé stretnutie so Základnou školou Palisády je pre našich predškolákov plné očakávania a samozrejme aj veľký zážitok. Deti vstupujú do historickej budovy s veľkými očkami, radostnou dušičkou, že sa stretnú so svojimi kamarátmi z materskej školy.V 1. triede sa stretli...

—————