Zo života v škôlke

Predveľkonočné obdobie v evanjelickej materskej škole

16.03.2016 08:00
Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke počas predveľkonočného obdobia navštívili Evanjelický domov starostlivosti s pásmom biblických veršov i piesní. Pripravujú aj program, s ktorým vystúpia na službách Božích v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v...

—————

Prehliadka historického legionárskeho vlaku

21.12.2015 14:02
Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke navštívili 2. decembra 2015 Múzeum dopravy v Bratislave, kde si prezreli najmä expozíciu historického legionárskeho vlaku. Tento vlak je presnou replikou legionárskeho vlaku z prvej svetovej vojny a ukazuje...

—————

Rozlúčka s materskou školou v Petržalke

24.06.2015 15:26
V nedeľu 14. júna 2015 sa 17 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke na službách Božích v Evanjelickom kostole Sv. Trojice v Petržalke rozlúčilo so škôlkou a svojimi učiteľkami. Deti obohatili služby Božie programom, ktorí nacvičili so svojimi...

—————

Pôstne obdobie v evanjelickej materskej škole

31.03.2015 14:03
Pôstne obdobie je časom na stíšenie a intenzívnejšie premýšľanie nad svojim životom...   Aj v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave-Petržalke sa náš zrak v týchto dňoch upiera k udalostiam, ktoré pred dvetisíc rokmi navždy zmenili chod...

—————

Deti z EMŠ na návšteve SND

24.01.2015 21:26
Deti z Evanjelickej materskej školy na Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke mali 14. októbra 2014 príležitosť prežívať radosť z návštevy Slovenského národného divadla. Spolu s pani učiteľkami si 40 detí mohlo pozrieť operné predstavenie Čarovná flauta od W. A. Mozarta. Deti...

—————

Prvá návšteva Evanjelickej základnej školy Palisády

20.11.2013 00:00
Prvé stretnutie so Základnou školou Palisády je pre našich predškolákov plné očakávania a samozrejme aj veľký zážitok. Deti vstupujú do historickej budovy s veľkými očkami, radostnou dušičkou, že sa stretnú so svojimi kamarátmi z materskej školy.V 1. triede sa stretli...

—————