Zo života v škôlke

Škôlkari v slovenskej filharmónii

04.04.2017 09:37
Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave sa v marci 2017 zúčastnili na projekte s názvom „Ľudský hlas“, ktorý sa konal v rámci cyklu „Hudobná akadémia“ v Slovenskej filharmónii. Túžbou učiteliek našej EMŠ je zasiať do detí aj semienka lásky k spevu,...

—————

Rodinné služby Božie s deťmi z EMŠ

15.01.2017 11:18
    Na 2.nedeľu po Zjavení 15.januára 2017 sa v našom chráme Božom v Petržalke konali rodinné služby Božie. Do ich programu piesňami a básňami prispeli deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Petržalke; kázňou slova Božieho na text Žid...

—————

Adventné obdobie v materskej škole

10.12.2016 11:09
Ani sme sa nenazdali a opäť sú tu pred nami Vianoce – sviatky, ktoré sú nazývané aj sviatkami radosti a pokoja. Na adventnom venci sme zapálili prvú sviečku – práve tá symbolizuje začiatok adventného obdobia. Deti sa tešia na darčeky, my dospelí zdobíme svoje príbytky, snažíme sa nakúpiť a...

—————

Úspech v súťaži „Hello Kids“

08.06.2016 22:43
Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval časopis „Hello Kids“. Minulý týždeň nás navštívila pani redaktorka z tohto časopisu. Pani redaktorka poďakovala deťom za pekné obrázky, ktoré nakreslili, a...

—————

Pohybová príprava

27.05.2016 22:40
Pohybové aktivity v našej materskej škole V Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ul. v Petržalke zabezpečujeme našim deťom dostatok pohybových aktivít počas celého roka prostredníctvom viacerých doplňujúcich aktivít. V septembri sme deti...

—————

Deti z EMŠ si uctili pamiatku Štefánika

12.05.2016 22:34
V stredu 4. mája 2016 sa deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave zúčastnili na pietnom akte položenia vencov k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Deti sa na pietnej slávnosti zúčastnili na pozvanie Nadácie M. R. Štefánika. Vedieme naše deti k...

—————

Tanečno – pohybová príprava v materskej škole

02.05.2016 08:00
Dňa 17.4. 2016  organizovala Evanjelická materská škola Dr.Filipa  Melanchtona otvorenú hodinu z tanečno – pohybovej výchovy pre rodičov, starých rodičov, známych. Túto možnosť sme privítali s radosťou, čomu nasvedčoval aj veľký počet zúčastnených rodičov. Naše deti počas ...

—————

Predveľkonočné obdobie v evanjelickej materskej škole

16.03.2016 08:00
Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke počas predveľkonočného obdobia navštívili Evanjelický domov starostlivosti s pásmom biblických veršov i piesní. Pripravujú aj program, s ktorým vystúpia na službách Božích v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v...

—————

Prehliadka historického legionárskeho vlaku

21.12.2015 14:02
Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke navštívili 2. decembra 2015 Múzeum dopravy v Bratislave, kde si prezreli najmä expozíciu historického legionárskeho vlaku. Tento vlak je presnou replikou legionárskeho vlaku z prvej svetovej vojny a ukazuje...

—————

Rozlúčka s materskou školou v Petržalke

24.06.2015 15:26
V nedeľu 14. júna 2015 sa 17 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke na službách Božích v Evanjelickom kostole Sv. Trojice v Petržalke rozlúčilo so škôlkou a svojimi učiteľkami. Deti obohatili služby Božie programom, ktorí nacvičili so svojimi...

—————